Trang 1 trong 56 kết quả
Sắp xếp theo
Điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn,
Mô tả vật lý: 99 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chạy cự ly ngắn :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 212 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.422
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế đường qua hai điểm A-B /
Tác giả: Trần Viết Thanh Hùng,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thi công cầu đường /
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 356
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ và cơ giới hóa gia cố đất trong xây dựng đường /
Tác giả: Hồ Chất,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết kế cầu D (70%) và đường đầu cầu (30%) /
Tác giả: Nguyễn Công Danh,
Mô tả vật lý: 273tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật tính toán trường nhiệt độ trong các kết cấu vật rắn bằng phương pháp phân tử hữu hạn /
Tác giả: Nguyễn Minh Hiền,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trước và sau mùa bão lũ tại huyện Đại
Tác giả: Nguyễn Văn Dương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường qua hai điểm ab /
Tác giả: Nguyễn Duy Hưng,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh
Tác giả: Phan Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn