Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Mô hình hóa và phát triển hệ thống điều khiển cho cần cẩu di động dựa trên kỹ thuật mẫu ảo /
Tác giả: Nguyễn Chí Thiện,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn