Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thiết kế và điều khiển tay máy gắp các thùng carton sắp xếp lên pallet /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở chế biến
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trọng,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng
Tác giả: Trần Đức Hải Nam,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại diêu thị Big C Miền
Tác giả: Phạm Trường An,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn