Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng phương pháp điều khiển FUZZY -NEURAL điều khiển máy phát điện gió DFIG /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đức,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng HMI trong việc điều khiển giám sát hệ thống phân loại sản phẩm /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương,
Mô tả vật lý: 169 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu về cấu tạo robot 4 bậc tự đo 4R và xây dựng hệ thống điều khiển robot phục vụ công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thiện Nam,
Mô tả vật lý: 68 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cơ khí và điều khiển hệ thống tay gắp tự động thay dao của máy CNC /
Tác giả: Phạm Sĩ Khôi,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng gạo mầm từ gạo lứt nương đỏ Tây Nguyên (điều kiện khảo
Tác giả: Phan Ngọc Tuyết Nhung,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn