Trang 1 trong 46 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng hồ số /
Tác giả: Nguyễn Minh Duy,
Mô tả vật lý: 60 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho ngôi nhà thông minh /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công Robot di động điều khiển bằng vi xử lý /
Tác giả: Nguyễn Duy An,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động
Tác giả: Nguyễn Duy Phong,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới điện truyền tải /
Tác giả: Nguyễn Long Đăng Vương,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp giảm dòng ngắn mạch trên lưới điện truyền tải /
Tác giả: Nguyễn Văn Hậu,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá chất lượng tiểu cầu được sản xuất từ máu toàn phần và tiểu cầu chiết tách trên máy tách tế
Tác giả: Vũ Trần Duy,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 612.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quy định pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản trong hoạt động của tổ chức tín dụng /
Tác giả: Nguyễn Duy Cảnh,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển khử rơ kết cấu truyền động cơ khí Backlash /
Tác giả: Lê Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển động cơ một chiều có mômen quán tính
Tác giả: Nguyễn Khánh Gia,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 621.3132
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn