Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tái sử dụng bùn thải khu công nghiệp Vĩnh Lộc Tp.Hcm để phục vụ mục đích năng lượng /
Tác giả: Nguyễn Duy Tài,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mạch điều chế và giải điều chế bpsk và tìm hiểu hướng ứng dụng bpsk trong phương pháp ds -
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Cảnh,
Mô tả vật lý: 168 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của The Coffee House tại TP.HCM /
Tác giả: Lê Tây Dương,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Quy định pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản trong hoạt động của tổ chức tín dụng /
Tác giả: Nguyễn Duy Cảnh,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng cánh tay robot scara trong kỹ thuật tạo mẫu in 3D /
Tác giả: Nguyễn Tuấn,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn