Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Bài học cắt may :
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 746.92
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cẩm nang tra cứu nhanh thuốc /
Tác giả: Tào Duy Cần,
Mô tả vật lý: 1319 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài học cắt may áo kiểu /
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 646.4
ISBN: 9786049478864
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài học cắt may đồ trẻ em /
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 646.406
ISBN: 9786049479083
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài học cắt may toàn tập /
Tác giả: Nguyễn Duy Cẩm Vân,
Mô tả vật lý: 250tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 646.4
ISBN: 9786046463849
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn