Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khai phá Visual Basic.Net với các bài tập lập trình căn bản :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở dữ liệu :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng trang web giao tiếp giữa phường và các nhân khẩu trong phường 17 quận Gò Vấp /
Tác giả: Thái Thị Huyên,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng trưởng và tạo củ in vitro của cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá động lực học tập của sinh viên niên khóa 2014-2018 (khóa 14) khoa Quản trị du lịch - Nhà
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 370.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý cầu tại TP. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Hoàng Thanh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn