Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khai phá Visual Basic.Net với các bài tập lập trình căn bản : T.1 /
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đình Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 162 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng trang web giao tiếp giữa phường và các nhân khẩu trong phường 17 quận Gò Vấp /
Tác giả: Thái Thị Huyên, Lê Hữu Tuấn, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động /
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh, ,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.16
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may trang phục I : giáo trình /
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh, ,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý cầu tại TP. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Lê Hoàng Thanh, Nguyễn Gia Tuấn Anh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình thiết kế trang phục 2 /
Tác giả: Trần Thị Thêu, Nguyễn Tuấn Anh, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn