Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công mạch giao tiếp thuê bao với thiết bị vô tuyến /
Tác giả: Nguyễn Hà Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường
Tác giả: Lê Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế n làm việc trường Cao đẳng công nghiệp Nội /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn