Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá tác đng các ngun thi và xây dng các gii pháp nhm nâng cao cht lưng nưc kênh Nhiêu
Tác giả: Nguyễn Hạ Di,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế và xây dng h thng t đng xác đnh đưng đi cho robot di đng s dng công ngh x lý
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Lp trình trên thiết b di đng /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Lp trình trên thiết b di đng /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dng ng dng tìm kiếm và qun lý nhà tr online trên nn tng di đng /
Tác giả: Tô Thành Duy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Lp trình trên thiết b di đng /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý: 202tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lp trình trên thiết b di đng /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn