Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình trên thiết bị di động /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá tác động các nguồn thải và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nước kênh Nhiêu
Tác giả: Nguyễn Hạ Di,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Lập trình trên thiết bị di động /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lập trình trên thiết bị di động /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xây dựng ứng dụng tìm kiếm và quản lý nhà trọ online trên nền tảng di động /
Tác giả: Tô Thành Duy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc /
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế và xây dựng hệ thống tự động xác định đường đi cho robot di động sử dụng công nghệ xử lý
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Lập trình trên thiết bị di động /
Tác giả: Nguyễn Hà Giang,
Mô tả vật lý: 202tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn