Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng,
Mô tả vật lý: 635tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048977504
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 581tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048642693
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng,
Mô tả vật lý: 578tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách tình huống (bình luận bản án) luật sở hữu trí tuệ /
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng,
Mô tả vật lý: 635tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048977504
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn