Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh, tính giá thành và tình hình thực hiện giá thành sản phẩm
Tác giả: Nguyễn Hồ Yến Linh,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn