Trang 1 trong 67 kết quả
Sắp xếp theo
Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal /
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức (Nghiên cứu, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045369302
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố của quảng cáo tại khuôn viên trường Hutech ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của sinh viên
Tác giả: Nguyễn Hữu Huy, Dương Đức Quân,
Mô tả vật lý: 142tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn chủ biên, Lê Thanh Phong, Mai Đức Đãi, ,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn chủ biên, Lê Thanh Phong, Mai Đức Đãi, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tục Ê đê : tập quán pháp /
Tác giả: Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu (sưu tầm-giới thiệu-dịch),
Mô tả vật lý: 455tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu thực nghiệm xử lý màu hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm bằng mô hình công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hữu Xuân Nhân, Lê Đức Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn