Trang 1 trong 46 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm bằng Visual Basic.Net /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kiểm toán 2 /
Tác giả: Cung Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 730 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên /
Tác giả: Cao Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.066
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thức ăn cho gia súc nhai lại trong nông hộ miền Trung /
Tác giả: Lê Đức Ngoan,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.2085
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Tác giả: Trần Linh,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 355.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp cố kết hút chân không :
Tác giả: Nguyễn Chiến,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình xã hội học đại cương /
Tác giả: Phạm Đức Trọng ,
Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 9786048968939
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các phương pháp đúc đặc biệt /
Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng,
Mô tả vật lý: 231 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 671.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn