Trang 1 trong 38 kết quả
Sắp xếp theo
Chung cư CTA1 /
Tác giả: Ngô Thanh Tùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà điều hành TCT hàng không phía nam /
Tác giả: Ngô Hiếu Thuận,
Mô tả vật lý: 149 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chung cư An Mỹ /
Tác giả: Vi Văn Thao,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cao ốc văn phòng sunwahtower /
Tác giả: Huỳnh Khánh Duy,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Huỳnh Quang Khương,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế thư viện đại học quốc gia HCM /
Tác giả: Dương Quốc Minh,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư 270 Lý Thường Kiệt /
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàng,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cao ốc văn phòng Saigontel /
Tác giả: Nguyễn Quốc Đông Kha,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chung cư Vĩnh Lộc /
Tác giả: Đỗ Văn Đệ,
Mô tả vật lý: 210 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn