Trang 1 trong 48 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ công
Tác giả: Lô Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
So sánh, đánh giá chất lượng cuộc sống (Quality of life, QOL) người dân tại quận 1 và quận 7 dựa
Tác giả: Bùi Thị Ái Như,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng cơ chế chính sách vay và cho vay, thu hồi nợ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 398tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9786047915552 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thức ăn cho gia súc nhai lại trong nông hộ miền Trung /
Tác giả: Lê Đức Ngoan,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.2085
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Máy tính cấu trúc và lập trình :
Tác giả: Nguyễn Tăng Cường,
Mô tả vật lý: 334 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặt ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng nhằm phục vụ cho cấp nước sinh hoạt
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 188tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Dân số việt nam qua các nghiên cứu xã hội học :
Tác giả: Nguyễn Hữu Minh,
Mô tả vật lý: 438tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 304.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.238
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý họat động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp :
Tác giả: Nguyễn Hữu Khải,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ năng nghiệp vụ thu hồi công nợ quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, thẩm định giá khởi điểm của
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 658.1526
ISBN: 9786045982129
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn