Trang 1 trong 75 kết quả
Sắp xếp theo
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Khảo sát hiện trạng môi trường Cty TNHH CBTS Hoàng Long và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phát
Tác giả: Nguyễn Văn Tùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Việt Ninh Thuận /
Tác giả: Lê Đình Hiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa-tỉnh
Tác giả: Nguyễn Thị Ninh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh gái sự hiện diện của một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt heo tại chợ Gò Vấp, Quận Gò Vấp,
Tác giả: Lê Nguyễn Hương Lan,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị ở thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm của phường Long Thủy, thị xã Phước Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đại cương triết học Trung Quốc.
Tác giả: Giản Chi,
Mô tả vật lý: 1006tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 181.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế cầu Thừa Mỹ /
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển,
Mô tả vật lý: 178 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn