Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu công nghệ vô tuyến được định nghĩa bằng phần mềm /
Tác giả: Nguyễn Phi Long,
Mô tả vật lý: 106 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế tạo mô hình quadcopter để thu thập không ảnh /
Tác giả: Nguyễn Hiếu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.1326
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tra cứu châm cứu /
Tác giả: Dương Trọng Hiếu,
Mô tả vật lý: 616tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 615.892
ISBN: 2001234503730
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu các cách tu từ ngữ nghĩa được sử dụng trong ca dao người Việt /
Tác giả: Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 579 ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 495.922
ISBN: 9786045003480
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ảnh hưởng của thất phúc thần trong văn hóa và đời sống con người Nhật Bản /
Tác giả: Lê Trần Hiếu Trung,
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 306.0952
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học :
Tác giả: Đỗ Thị Thạch,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn