Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiện trạng phát thải CTR CN-CTNH và đề xuất biện pháp quản lý bền vững tại một số cty sản
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình chế biến nước rong sụn lô hội đóng chai. /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo Ly,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tác động môi trường nước do nước thải chăn nuôi nông hộ và đề xuất phương thức xử lý bằng đất ngập
Tác giả: Nguyễn Đỗ Hoàng Thảo,
Mô tả vật lý: 137 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn