Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Nam Nhật Tiên. /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Minh Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm minh đạt với công suất 1000M3/ Ngày đêm /
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Thảo Phương,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Service quality and customer satisfaction of Circle K convininence store in ho Chi Minh City /
Tác giả: Huynh Ngan Thao,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại
Tác giả: Huỳnh Bảo Nghi,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xu hướng Eco - fashion và hành vi khách hàng thế hệ Z tại thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Hoài Thương,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Business Vocabulary in Use :
Tác giả: Huynh Ngọc Minh Ly,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786047330034
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn