Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công hệ thống truyền dữ liệu qua vô tuyến sử dụng pic micro /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Tùng,
Mô tả vật lý: 86 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP Nam Á - PGD Quận 2 /
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch phát video /
Tác giả: Võ Minh Sang,
Mô tả vật lý: 78 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mã hoá trong hệ thống OFDM /
Tác giả: Tống Hồng Thanh,
Mô tả vật lý: 69 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống văn bản về chế độ kiểm toán hiện hành :
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng,
Mô tả vật lý: 808tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346.063
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cad trong thiết kế mạch in :
Tác giả: Nguyễn Việt Hùng,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.381531
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu ofdm trong wimax /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống mạng truyền hình cáp nội bộ cho chung cư cao tầng /
Tác giả: Nguyễn Đức Hòa,
Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát thiết bị DSLAM trong hệ thống ASAM7300 /
Tác giả: Lê Ngọc Trang,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 02DT.3223
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN: 1241820204
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn