Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu tại
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu và thiết kế các chức năng trong nhà tiện ích hơn /
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển thiết bị qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn,
Mô tả vật lý: 99 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạch tự động trả lời điện thoại ứng dụng vi điều khiển PIC /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Trinh,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu chung về hệ thống mạng riêng ảo (VPN) /
Tác giả: Nguyễn Song Tùng,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng IOT trong giám sát và điều khiển mô hình nhà vườn trồng cây nông nghiệp sạch /
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kinh tế Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Văn Thường,
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dùng SAP2000 V.15 .
Tác giả: Nguyễn Khánh Hùng,
Mô tả vật lý: 426tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Anten và truyền sóng /
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh,
Mô tả vật lý: 192tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.3824
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật siêu cao tần /
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn