Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Tng tp nghiên cu văn hóa, văn ngh dân gian. Quyn 1 /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm),
Mô tả vật lý: 567tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045370636
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng tp nghiên cu văn hóa, văn ngh dân gian . Quyn 5. /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm),
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045370674
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng hp nghiên cu văn hóa, văn ngh dân gian . Quyn 3 /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm),
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045370650
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng tp nghiên cu văn hóa, văn ngh dân gian . Quyn 2 /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm),
Mô tả vật lý: 542tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045370643
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng tp nghiên cu văn hóa, văn ngh dân gian . Quyn 4 /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm), ,
Mô tả vật lý: 405tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045370667
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tng tp nghiên cu văn hóa, văn ngh dân gian. Quyn 6 /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm), ,
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045370681
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đến vi văn hóa Vit Mưng trên đt t Phú Th /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Hữu Nhàn,
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045900963
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ví giao duyên nam n đi ca /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương,
Mô tả vật lý: 538tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049282195
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kim loi và hp kim nh trong đi sng /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương, ,
Mô tả vật lý: 420tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 620.16
ISBN: 9786049506420
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hi làng quê đi t đt T /
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương,
Mô tả vật lý: 640tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786045900567
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn