Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hiệu quả phòng trừ của CHITOSAN đối với tuyến trùng hạt tiêu tại Bình Phước /
Tác giả: Trương Kim Trọng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng quan về bụi và các phương pháp xử lý bụi - Đề xuất công nghệ và thiết kế hệ thống xử lý cho nhà
Tác giả: Đào Thị Kim Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tái sử dụng nước mưa cho sinh hoạt nhằm giảm ngập tại Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Hoàng Kim Tuyền,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.142
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các báo cáo tài chính :
Tác giả: Nguyễn Công Bình,
Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Truyện Nôm bình dân.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 489tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023033
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy công ty CP giấy An Bình - Bình
Tác giả: Ngô Thị Kim Huệ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận thức về xâm hại tình dục ở trẻ em của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Tuyền,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý và công nghệ để tuần hoàn/ tái sử dụng nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Bùi Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các báo cáo tài chính :
Tác giả: Nguyễn Công Bình,
Mô tả vật lý: 218tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khai thác di sản văn hoá phi vật thể hát bội, bài chòi phục vụ phát triển du lịch Bình định /
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Bình,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn