Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty cổ phần Lam Sơn /
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần xây
Tác giả: Nguyễn Thụy Thu Trang,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế chung cư Hòa Lâm /
Tác giả: Phan Thanh Tiền,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.8314
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cẩm nang quản trị điều hành quản trị tích hợp /
Tác giả: Phan Nguyễn Đại Nghĩa,
Mô tả vật lý: 448tr. : , Minh họa ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786045641002
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR cải tiến - ứng dụng tính toán thiết kế hệ
Tác giả: Nguyễn duy Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cấp điện trung tâm công nghệ thời trang trường cao đẳng Công Nghệ Dệt May Thời Trang
Tác giả: Nguyễn Lâm Tiến,
Mô tả vật lý: 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Những người "làm thuê số 1" ở Việt Nam /
Tác giả: Tiến Hùng,
Mô tả vật lý: 214 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề quốc tế Vabis Hồng Lam /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tiến,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho công nhân trực tiếp SX tại NM Phú Hữu thuộc công ty cổ phần
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cẩm nang quản trị điều hành quản trị vi mô /
Tác giả: Phan Thanh Lâm,
Mô tả vật lý: 352tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9786045639627
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn