Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô /
Tác giả: Nguyễn Lê Duy Khải,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The consequences of job characteristics, a case at Hoa Sen Group /
Tác giả: Le Duy Thinh,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Factors affecting job satisfaction of employees in TPS Group /
Tác giả: Le Duy Thai Binh,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn