Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sa Đéc /
Tác giả: Nguyễn Lê Hoài Thanh,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc /
Tác giả: Nguyễn Chí Bền,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.269597
ISBN: 9786049028816
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân tích cảm xúc trong tiếng việt bằng phương pháp máy học /
Tác giả: Nguyễn Thanh Long,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân tích cảm xúc trong tiếng việt bằng phương pháp máy học :
Tác giả: Nguyễn Thanh Long,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu nghịch lưu đa bậc /
Tác giả: Lê Hoài Thanh,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.313
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng Gis vào công tác quản lý thu gom - vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại TP.Biên Hoà - Thí
Tác giả: Lê Thanh Hòa,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát sơ bộ thành phần có trong bào tử nấm linh chi phá vỡ vách bằng ezyme và siêu âm /
Tác giả: Lê Nguyễn Phương Uyên,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.61632
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khai thác mẫu phổ biến cực đại trong đồ thị đơn bằng phương pháp so sánh gần đúng /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tài,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn