Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế văn phòng tổng công ty Cao Su Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dây chuyền chiết rót đóng nắp và gián nhãn chai /
Tác giả: Nguyễn Lê Xuân Phong,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Lê Xuân Mạnh,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dây chuyền chiết rót đống nắm và dán nhãn chai /
Tác giả: Nguyễn Lê Xuân Phong,
Mô tả vật lý: 70tr ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn hóa dân gian vùng ven sông Bạch Đằng huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng /
Tác giả: Văn Duy,
Mô tả vật lý: 305tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045001424
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thể dục :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 462 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 613.71
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế cao ốc văn phòng waseco /
Tác giả: Lê Xuân Mạnh,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập và sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces sp phòng trừ một số loài sâu hại cây trồng /
Tác giả: Đỗ Anh Duy,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn