Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng Ontology từ kho ngữ liệu dạng văn bản /
Tác giả: Lâm Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn