Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4 /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế trang phục 4 :
Tác giả: Võ Tấn Phước,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu công nghệ truy cập mạng tiên tiến NGN đề xuất mô hình thực tế tại bưu điện tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế thời trang trên máy tính =
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 746.920285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 /
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng,
Mô tả vật lý: 181 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2 /
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 177 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.042
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình môn học Công nghệ may 4 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 178 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn