Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm tự khai thác
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế và chế tao AGV /
Tác giả: Trình Hữu Lợi,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 730 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn