Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức, Lê Văn Yên, ,
Mô tả vật lý: 730 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại cương lịch sử Việt Nam. T.1- Từ thời nguyên thủy đến năm 1858 /
Tác giả: Trương Hữu Quỳnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh,
Mô tả vật lý: 487tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế và chế tao AGV /
Tác giả: Trình Hữu Lợi, Đỗ Minh Đức, Nguyễn Thanh Phương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Mạch điện : giáo trình /
Tác giả: Phạm Văn Minh, Vũ Hữu Thích, Nguyễn Bá Khá, ,
Mô tả vật lý: 231tr. ; , 4cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ học /
Tác giả: Nguyễn Hữu Mình, ,
Mô tả vật lý: 290 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn