Trang 1 trong 146 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng Website Sở Giáo dục và Đào tạo
Tác giả: Nguyễn Sơn Minh,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bách khoa thư Hồ Chí Minh :
Tác giả: Phan Ngọc Liên,
Mô tả vật lý: 720 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 335.512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện công việc văn phòng với Excel 2003 /
Tác giả: Nguyễn Minh Đức,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 730 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật tính toán trong trắc địa bản đồ /
Tác giả: Nguyễn Đức Minh,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 526.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng /
Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm,
Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 728
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vi sinh vật thực phẩm :
Tác giả: Nguyễn Phùng Tiến,
Mô tả vật lý: 452 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vệ sinh an toàn thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 346 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Về một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Quang Phát,
Mô tả vật lý: 622 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 335.512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện công việc văn phòng với Access 2003 /
Tác giả: Nguyễn Minh Đức,
Mô tả vật lý: 432 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn