Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các
Tác giả: Nguyễn Minh Khôi,
Mô tả vật lý: 193tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Some recommendations for building online marketing strategies on Facebook and official website for
Tác giả: Bui Duc Quang,
Mô tả vật lý: 34tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: 186tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài
Tác giả: Nguyễn Đức Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài
Tác giả: Phạm Tuấn Phong,
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác động của môi trường đại học lên dự định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học ngoài
Tác giả: Đoàn Minh Tân,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Không gian triển lãm cho khối ngành năng khiếu kiến trúc - mỹ thuật tại trường đại học Công nghệ
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 725.91
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 491tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 490tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn