Trang 1 trong 524 kết quả
Sắp xếp theo
Điu khin ti ưu các đi tưng đng hc lai ri rc - liêu tc :
Tác giả: Nguyễn Minh Thi,
Mô tả vật lý: 10tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu xây dng chương trình mô phng hot đng và đánh giá hiu năng ca thiết b meida gateway
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu xây dng kế hoch HACCP cho quy trình sn xut bánh custas. /
Tác giả: Trần Thị Minh Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý vin thông các khái nim cơ bn /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huyền,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 384.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phát trin sn phm cho th trưng chng khoán ti Tp. H Chí Minh giai đon 2014-2017 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Factors that affect online shopping decision on home appliances of consumers in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Le Thi Phuong Trang,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Enhance the satisfaction of employees in VietBank /
Tác giả: Ho Thi Minh Thu,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp marketing - mix cho sn phm ht điu ti công ty TNHH MTV paramita giai đon 2017-2020
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các nhân t tác đng đến vic vn dng kế toán qun tr ti các doanh nghip thy sn tnh Bc Liêu
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến giá tr thương hiu trưng đi hc Công ngh TP.H Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn