Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước cấp xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương niên hạn thiết
Tác giả: Phạm Thị Tình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Evaluating the textbook “law” a study at faculty of law- Ho Chi Minh city university of technology /
Tác giả: Nguyen Huyen Quang,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 371.32
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn hóa ẩm thực của người Tu Dí (huyện Mường Khương-tỉnh Lào Cai) /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú,
Mô tả vật lý: 317tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045015483
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác động giữa nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các UBND xã trên địa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý viễn thông các khái niệm cơ bản /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huyền,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 384.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành
Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố hữu ích của việc sử dụng smartphone ảnh hưởng đến hoạt động học tập của sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn