Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại
Tác giả: Huỳnh Bảo Nghi,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giáo trình marketing căn bản /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 282tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị meida gateway
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn