Trang 1 trong 558 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa kế toán - tài chính - ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố hữu ích của việc sử dụng smartphone ảnh hưởng đến hoạt động học tập của sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Nhi, Trần Lê Bảo Linh,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu tận dụng rơm rạ khô làm giá thể để trồng thủy canh và tái sử dụng nước thải giặt trong
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú, Lâm Vĩnh Sơn (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Minh Chánh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu mục độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên sở
Tác giả: Phùng Thị Dâng, , , [và những người khác] , Nguyễn Văn Bảo (GVHD),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng
Tác giả: Bùi Thị Thanh Tuyết, Nguyễn Thị Minh Sáu(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 yếu tố giác quan đến hành vi mua không dự tính của khác hàng trường
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phạm Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn