Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục
Tác giả: Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước , ,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục
Tác giả: Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục
Tác giả: Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước,
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giáo trình các quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm - Công nghệ sinh học. Tập 2- Các quá
Tác giả: Tôn Thất Minh (chủ biên), Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tân Thành,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9786049501753 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Dùng phương pháp PCA để nghiên cứu xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án trong giai
Tác giả: Lê Mậu Tuấn, Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 197tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp trong ngành
Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đề xuất một thị trường trao đổi và tái chế chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn quận
Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Trung Kiên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến sự bất cân xứng thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết
Tác giả: Nguyễn Kim Thủy, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74 ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn