Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý môi trường heo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2010 cho CN Cty CP xi
Tác giả: Nguyễn Nữ Hoàng Trúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn