Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Nhận thức về xâm hại tình dục ở trẻ em của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Tân /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Tuyền,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 362.76
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa giai đoạn
Tác giả: Phạm Văn Đức,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 12
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phương pháp đường cân bằng (Lob) tích hợp CPM lập tiến độ cho dự án xây dựng có nhiều đơn nguyên lặp
Tác giả: Dương Ngọc Châu,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng
Tác giả: Trần Đức Hải Nam,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đo lường sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về chất lượng dịch vụ đào tạo tại
Tác giả: Lương Thanh Triều,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng phương pháp điều khiển FUZZY -NEURAL điều khiển máy phát điện gió DFIG /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đức,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố áp lực công việc ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại bưu điện trung
Tác giả: Lê Thị Thoan,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu
Tác giả: Nguyễn Đức Lưu,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đến động lực làm việc của nhân viên trong trung tâm kiểm định và
Tác giả: Phạm Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn