Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động kiểm tra, thanh tra sai lệch thuế thu
Tác giả: Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Ngọc Huy (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đến động lực làm việc của nhân viên trong trung tâm kiểm định và
Tác giả: Phạm Trung Hiếu , Nguyễn Ngọc Đức (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban
Tác giả: Nguyễn Thảo Ngọc, Mai Đình Lâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố áp lực công việc ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại bưu điện trung
Tác giả: Lê Thị Thoan, Nguyễn Ngọc Dương(Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đo lường sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về chất lượng dịch vụ đào tạo tại
Tác giả: Lương Thanh Triều, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thế, Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa giai đoạn
Tác giả: Phạm Văn Đức, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tạo động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật quận 12
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang , Nguyễn Ngọc Đức (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn