Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Kiểm soát rủi ro trong công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế Bình Dương /
Tác giả: Nguyễn Vương Thu Thanh,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.243
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn