Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tng quan v saponin và bưc đu tìm hiu v saponin trong ht trà Lâm Đng. /
Tác giả: Võ Ngô Thu Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cp nưc đô th :
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Tính toán thiết kế mng lưi cp nưc khu đô th phưng Cam Nghĩa - th xã Cam Ranh - tnh Khánh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Huy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế trm x lý nưc cp công sut Q=80.000m3/ngày đêm cho huyn An Nhơn - Bình Đnh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ẩn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr b phn trng (bemisia tabaci) và ry xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thúc đy phát trin công nghip ti Long An - Hin trng và gii pháp /
Tác giả: Lâm Nguyễn Ngọc Lan, ,
Mô tả vật lý: 54 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Bn đ hc đi cương /
Tác giả: Phạm Ngọc Đĩnh,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 526
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Điu khin P và Q ca h thng đin năng lưng sóng bin Wave Dragon /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sang,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.312134
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu, thiết kế s tay hưng dn công tác bo v và x lý môi trưng cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn