Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu ký túc xá Dung Quất - Quảng Ngãi /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thử nghiệm công nghệ Swim - bed xử lý nước thải chế biến thủy sản mô hình phòng thí nghiệm /
Tác giả: Lâm Ngọc Hoài Thu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại cục thuế tp. HCM /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Huy,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước khu kí túc xá Dung Quất-Quãng Ngãi /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một số độc chất kim loại nặng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn