Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình tâm lý học lâm sàng /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng,
Mô tả vật lý: 523tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9786046287971 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Điều khiển P và Q của hệ thống điện năng lượng sóng biển Wave Dragon /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sang,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.312134
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn