Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nh hưng kali và photpho đến s hình thành và phát trin ca chi lan Dendrobium Sonia
Tác giả: Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng nông đ khóa đa lưng đến s hình thành và phát trin chi lan PHALAENOPSIS
Tác giả: Đào Thị Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Organization citizenship behaviors and withdrawal behaviors - The case of Laguna Langco, Viet Nam /
Tác giả: Nguyen Ngoc Quynh Anh,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr kênh phân phi cà phê ca công ty c phn tp đoàn Trung Nguyên /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn