Trang 1 trong 79 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích quy trình giao nhận vận tải tại Công ty CP đầu tư xây dựng TMDV Đức Hòa /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng,
Mô tả vật lý: 635tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048977504
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu quy trình chế biến nước rong sụn lô hội đóng chai. /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thảo Ly,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thành thạo Oracle 9i.
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng,
Mô tả vật lý: 704 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu một số họ Wavelets mẹ thích ứng cho việc nâng cao hiệu quả xử lý ảnh /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thương,
Mô tả vật lý: 19 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 771
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 632.95
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Marketing căn bản /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu, thiết kế sổ tay hướng dẫn công tác bảo vệ và xử lý môi trường cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố tác động đến kết quả học tiếng Nhật /
Tác giả: Hoàng Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế phân xưởng sản xuất nước cam ép /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm + , Bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn