Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình quản lý quá trình điều tra vụ án hình
Tác giả: Nguyễn Quang Trung,
Mô tả vật lý: 69 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý chất lượng /
Tác giả: Nguyễn Như Phong,
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 9786047316373
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý kho vận /
Tác giả: Nguyễn Như Phong,
Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9786047369584
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết mờ và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Như Phong,
Mô tả vật lý: 251 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 511.322
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tính toán mềm và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Như Phong,
Mô tả vật lý: 370 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thống kê trong công nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Như Phong,
Mô tả vật lý: 262tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 519.502462
ISBN: 9786047319985
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế cao ốc văn phòng & trung tâm công nghệ thông tin quận 12 /
Tác giả: Phạm Như Phong,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc văn phòng, số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM /
Tác giả: Phan Nguyên Như,
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH