Trang 1 trong 190 kết quả
Sắp xếp theo
Sn xut phân bón lá t ph phế phm nông nghip /
Tác giả: Phạm Thị Yến Loan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ph lc :
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chiến lưc marketing hn hp cho hot đng du lch ni đa ti công ty du lch quc tế Hoàng Gia /
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty trách nhim hu hn thương mi dch v công
Tác giả: Lô Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
K thut đin t /
Tác giả: LêPhi Yến,
Mô tả vật lý: 352tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao cht lưng dch v di đng ca Viettel ti thành ph Vũng Tàu /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 384.534
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh mua hàng ca ngưi tiêu dùng ti trung tâm đin máy tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s gn bó ca ngưi lao đng trong công ty c phn kết cu kim loi và lp
Tác giả: Vũ Thúy Hằng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn