Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Các phương pháp khảo sát đất hiện trường /
Tác giả: Phạm Quang Tạ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 624.1517
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình triết học phương Tây hiện đại /
Tác giả: Nguyễn Vũ Hảo ,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 190
ISBN: 9786046243144
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 632.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Vấn đề "phụ nữ mua vui" trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên (1910 - 1945) và những vấn đề tồn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm của phường Long Thủy, thị xã Phước Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán
Tác giả: Nguyễn Phương Liên,
Mô tả vật lý: 942 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường ở các chợ tự phát tại quận Bình Tân và đề xuất hướng quản
Tác giả: Nguyễn Hồng Thảo Vi,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy trình tổ chức theo dõi việc thực hiện các hợp đồng nhập khẩu của xí nghiệp dịch vụ cảng & cung
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật tính toán trường nhiệt độ trong các kết cấu vật rắn bằng phương pháp phân tử hữu hạn /
Tác giả: Nguyễn Minh Hiền,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp & tiểu luận báo cáo thực tập :
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,
Mô tả vật lý: 233tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 808.066378
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn