Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu xử lý hỗn hợp chất thải nhiều dầu của nhà máy mì ăn liền Uni President, KCN Sóng Thần 2,
Tác giả: Trần Nguyễn Việt Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy trình tổ chức theo dõi việc thực hiện các hợp đồng nhập khẩu của xí nghiệp dịch vụ cảng & cung
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Constrexim /
Tác giả: Nguyễn Phương Liên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu sản xuất nectar và mứt dẻo từ trái mãng cầu xiêm. /
Tác giả: Mai Hồng Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán
Tác giả: Nguyễn Phương Liên,
Mô tả vật lý: 942 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu, ứng dụng quá trình sinh học Nitrate hóa và khử Nitrate bằng mô hình liên tục xử lý Nitơ
Tác giả: Nguyễn Đức Phương,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.166
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
So sánh mối liên hệ di truyền giữa các chủng Neisseria meningitidis (Não Mô Cầu) ở khu vực phía nam
Tác giả: Trần Thị Anh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
So sánh mối liên hệ di truyền giữa các chủng Neisessria meningitidis (Não mô cầu) ở khu vực phía
Tác giả: Trần Thị Anh,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Dự đoán hạn sử dụng của gạo mầm đỏ lúa nương và gạo mầm trắng jasmine ở điều kiện bảo quản lạnh /
Tác giả: Nguyễn Thị Liên Phương,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế bộ điều khiển MPPT sử dụng phương pháp tìm kiếm trực tiếp cho hệ Pin quang điện /
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn